thông tin tuyển dụng

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019
Ngày đăng 26/06/2019 | 15:00  | Lượt xem: 195

Ngày 24/6/2019, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 ban hành văn bản số 1415/TB-HĐTT về việc thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Chi tiết Thông báo số 1415/TB-HĐTT tải về tại đây