thông tin tuyển dụng

Kết quả chấm phúc khảo Kiến thức chung và viết Chuyên ngành
Ngày đăng 04/07/2019 | 10:00  | Lượt xem: 335

      Ngày  04/7/2019, Hội đồng tuyển dụng quận Đống Đa ban hành văn bản số 06/TB-HĐTD thông báo Kết quả chấm phúc khảo Kiến thức chung và viết Chuyên ngành.

Chi tiết Thông báo 06/TB-HĐTD tải về tại đây./.