thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến"
Ngày đăng 24/07/2019 | 11:30  | Lượt xem: 42

Ngày 22/07/2019, Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 2473/STP-PBGDPL hướng dẫn triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến".

Chi tiết văn bản số 2473/STP-PBGDPL tải về tại đây.

Quyết định 3902/QĐ-UB tải về tại đây./.