thông tin tuyên truyền

Thông tin báo chí thông tin một số hoạt động chỉ đạo- điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 17 đến 21/6/2019
Ngày đăng 27/06/2019 | 08:00  | Lượt xem: 80

Thông tin báo chí thông tin một số hoạt động chỉ đạo- điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 17 đến 21/6/2019

Ngày 24/06/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 2571/UBND-TKBT Thông tin báo chí thông tin một số hoạt động chỉ đạo- điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 17 đến 21/6/2019.

Chi tiết văn bản số 2571/UBND-TKBT tải về tại đây./.