thông tin tuyên truyền

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ 01-05/7/2019
Ngày đăng 12/07/2019 | 14:30  | Lượt xem: 81

Ngày 09/07/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 2855/UBND-TKBT thông tin một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ 01-05/7/2019.

Chi tiết văn bản số 2855/UBND-TKBT tải về tại đây./.