thông tin tuyên truyền

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ 24-28/6/2019
Ngày đăng 03/07/2019 | 09:00  | Lượt xem: 74

Ngày 01/07/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 2724/UBND-TKBT thông tin một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ 24-28/6/2019.

Chi tiết văn bản 2724/UBND-TKBT tải về tại đây./.