thủ tục hành chính mới

Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội thành phố Hà Nội
Ngày đăng 19/09/2015 | 00:00  | Lượt xem: 194

 Ngày 24/8/2015, UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 4210/QĐ-UBND V/v Công bố Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội thành phố Hà Nội.

Chi tiết Quyết định số 4210/QĐ-UBND tải về tại đây