Xuất bản thông tin

Đống Đa công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016
Ngày đăng 18/02/2016 | 07:39  | Lượt xem: 265

Ngày 05/2/2016, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 669/QĐ-UBND v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Đống Đa.

Thực hiện Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 05/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Đống Đa;

UBND quận Đống Đa công bố công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Đống Đa.

Chi tiết Quyết định số 669/QĐ-UBND tải về tại đây.

Danh sách tin tức