Xuất bản thông tin

Đống Đa tập huấn công tác xây dựng dự toán thu chi ngân sách phường
Ngày đăng 23/11/2016 | 18:02 PM  | View count: 2610

Ngày 22/11/2016, Quận Đống Đa đã tổ chức tập huấn công tác xây dựng dự toán thu chi ngân sách phường năm 2017 cho chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các phường, kế toán các phường, cán bộ phòng Tài chính kế hoạch Quận.

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND Quận nhấn mạnh : Quản lý tài chính có ý nghĩa quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành của địa phương. Lãnh đạo quận luôn chú trọng nâng cao trình độ, năng lực quản lý tài chính, đặc biệt là kỹ năng lập dự toán, thu chi ngân sách, quản lý tài sản cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, kế toán các phường.

Giảng viên dày dặn kinh nghiệm, đồng chí Nguyễn Xuân Hưng, trưởng phòng Ngân sách quận huyện- Sở Tài chính Hà Nội đã trao đổi một số vấn đề nhằm giúp các học viên hiểu rõ hơn về vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng dự toán thu chi ngân sách phường, những điểm mới, những điểm cần lưu ý khi triển khai thực hiện; đồng thời trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai tại địa phương./.