Xuất bản thông tin

Đống Đa tổng kết công tác Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT và triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện
Ngày đăng 13/12/2016 | 08:09  | Lượt xem: 33

Sáng ngày 12/12/2016, Quận Đống Đa đã tổng kết công tác Ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT năm 2016 và triển khai công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện.

Đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2016 của BHXH, Giám đốc BHXH quận Đống Đa - Phạm Duy Đỉnh cho biết, theo chủ trương chung của thành phố, các doanh nghiệp sản xuất lớn phải di chuyển ra các vùng ngoại thành. Do vậy các doanh nghiệp hiện hoạt động trên địa bàn phần nhiều là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, quy mô nhỏ, sử dụng ít lao động. Bên cạnh đó, do khó khăn chung của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp hoạt động không ổn định, thậm chí phải giải thể, phá sản. Số lao động không có việc làm hoặc việc làm không ổn định tăng gây khó khăn cho việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Vượt qua những khó khăn trên, BHXH Quận Đống Đa đã thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của ngành, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban nghiệp vụ, UBND các phường, kết quả đã đạt được những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về BHXH, BHYT, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quận. Năm 2015, BHXH quận thu được 2.397 tỷ đồng, đạt 101,96% kế hoạch được giao. Tính đến thời điểm hiện tại, BHXH Quận đã thu được 2.450 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch, phấn đấu từ nay đến hết năm số thu sẽ đạt trên 2.700 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu thu do BHXH Thành phố giao.

            Cũng tại Hội nghị, UBND Quận Đống Đa đã trao tặng  giấy khen cho 07 tập thể và 05 cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện BHXH, BHYT.

Đồng chí Nguyễn Song Hào- Chủ tịch UBND Quận trao giấy khen cho

7 tập thể có thành tích trong việc triển khai thực hiện BHXH, BHYT

            Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cũng đã tặng giấy khen cho 07 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai- Giám đốc BHXH Thành phố Hà Nội trao giấy khen cho

7 tập thể có thành tích trong việc triển khai thực hiện BHXH, BHYT

            Ghi nhận những đóng góp trong xây dựng và phát triển sự nghiệp BHXH, Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai- Giám đốc BHXH Thành phố Hà Nội đã trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo hiểm xã hội của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa./.

 

 

 

Danh sách tin tức