Xuất bản thông tin

Kế hoạch thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ trẻ ngành Giáo dục
Ngày đăng 16/04/2018 | 10:00  | Lượt xem: 510

Ngày 30/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ ngành Giáo dục (kèm theo Quyết định 1229/QĐ-BGDĐT).

Theo đó, Kế hoạch thu hút nhân tài ngành Giáo dục đặt ra nhiệm vụ từ tháng 6/2018 tổng hợp lập danh sách sinh viên thuộc diện thu hút đang học tại các cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài nước.

Đồng thời kế hoạch hàng năm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của chính sách; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức thuộc diện thu hút ở đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đánh giá tình hình thực hiện chính sách này.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thuộc kinh phí chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ được giao của mỗi đơn vị.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chi tiết Quyết định 1229/QĐ-BGDĐT tải về tại đây

Danh sách tin tức