Xuất bản thông tin

Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên Quận Đống Đa
Ngày đăng 09/01/2017 | 19:23  | Lượt xem: 63

Sáng 09/01/2017, Quận Đống Đa đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên Quận.

            Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên Quận Đống Đa (gọi tắt là Trung tâm) được thành lập trên cơ sở sát nhập Trung tâm Dạy nghề Đống Đa, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Đống Đa, Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp số 3. Trung tâm trực thuộc UBND Quận là đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề của Thành phố Hà Nội. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước, chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND Quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở LĐ, TB và XH và Sở Giáo dục và Đào tạo.

            Trung tâm có chức năng tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề, giáo dục thường xuyên trên địa bàn Quận. Trung tâm được tổ chức đào tạo trực tiếp cho sản xuất kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 3 tháng , tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên, tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình giáo dục…

            Tại lễ Công bố Quyết định thành lập, ông Nghiêm Văn Xuân- Giám đốc Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp số 3 được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục Thường xuyên Quận. Ba Phó Giám đốc Trung tâm là các ông : Trần Tấn Anh (Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Đống Đa), ông Hoàng Văn Sơn (Giám đốc Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên quận Đống Đa), ông Đỗ Văn Thông (Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Quận Đống Đa)./.

Lãnh đạo quận tặng hoa chúc mừng Ban Giám đốc mới của

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục Thường xuyên Quận

Danh sách tin tức