tin tức khác

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Đống Đa, 15 năm một chặng đường
Ngày đăng 12/06/2017 | 02:02  | Lượt xem: 120

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quận ủy, HĐND, UBND quận, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, tổ chức chính trị xã hội, trong 15 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Đống Đa đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao, giúp cho hàng chục nghìn lượt hộ gia đình chính sách tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi.

Cùng với phương châm hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận được Nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán là phương thức cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội, thủ tục vay đơn giản, không cần thế chấp là một giải pháp quan trọng giúp người nghèo và các đối tượng chính sách thuận lợi tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, NHCSXH quận đã trở thành một trong những công cụ, đòn bẩy kinh tế của Quận nhằm giúp hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo.

Tính đến 31/5/2017, tổng nguồn vốn tín dụng của NHCSXH quận: 118 tỷ đồng, trong đó nguồn huy động ủy thác từ Ngân sách quận là 15 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng chính sách 117 tỷ đồng, thuộc 6 chương trình tín dụng, với trên 4.200 khách hàng, thông qua 125 Tổ TK&VV của 3 tổ chức Hội đoàn thể.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã  giúp cho các đối tượng chính sách có “ cần câu cơm”, cho vay có thu nợ, luân chuyển vốn, tạo vòng quay vốn, buộc hộ nghèo và các đối tượng chính sách có ý thức sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đầu tư vào sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu để trả nợ gốc và lãi vay, góp phần đảm bảo an sinh trên địa bàn Quận nói riêng và Thủ đô nói chung.