tin tức khác

Ngân hàng CSXH quận Đống Đa tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Ngày đăng 26/01/2018 | 10:00  | Lượt xem: 335

Ngày 25/01/2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Đống Đa dưới sự chủ trì của Đồng chí Phan Hồng Việt – Phó chủ tịch UBND quận – Trưởng Ban đại diện đã họp tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận đã tập trung huy động được các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn tín dụng, đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Nguồn vốn liên tục tăng trưởng qua các năm. Đến 31/12/2017 tổng nguồn đạt 125 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ủy thác đầu tư từ ngân sách Quận: 15 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 124,2 tỷ đồng với trên 4.000 hộ vay. Với màng lưới 21 điểm giao dịch tại các phường, NHCSXH quận đã nỗ lực, khắc phục khó khăn đưa hoạt động ngân hàng đến gần dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tham gia vay vốn, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động tín dụng chính sách.

Năm 2018, ngay từ những ngày đầu năm, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận đã bám sát chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy, HĐND, UBND quận để triển khai nhiệm vụ năm, cụ thể: Triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã được ban hành đồng thời tập trung thực hiện tốt kế hoạch tín dụng được UBND thành phố, UBND quận giao, không để tồn đọng, lãng phí vốn; Triển khai thực hiện công văn số 48/UBND-KGVX ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 và các năm tiếp theo; tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương./.

  1.                                                                                                                                                       NHCSXH Quận Đống Đa