tin tức mới nhất

Hệ thống các văn bản nhà nước về lĩnh vực hợp tác xã
Ngày đăng 14/12/2017 | 17:00  | Lượt xem: 206

Từ khi Luật HTX được ban hành năm 2012 thì hệ thống các văn bản nhà nước có nhiều điều chỉnh liên quan. Để giúp các HTX và các đối tượng liên quan thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Pháp luật, bài viết tổng hợp và cập nhật hệ thống văn bản cấp trung ương ban hành có điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện.

1. Luật :

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012, chi tiết tải về tại đây.

2. Nghị định, thông tư :

- Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã, chi tiết tải về tại đây.

- Nghị định 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã, chi tiết tải về tại đây

- Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã, chi tiết tải về tại đây.

- Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 về hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, chi tiết tải về tại đây.

3. Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội :

- Quyết định số 1493/QĐ- UBND ngày 09/4/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Thủ tục hành chính được bổ sung mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà nội, chi tiết tải về tại đây.

Danh sách tin tức