Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường THCS.
Loại thủ tục Giáo dục và đào tạo
Cơ quan thực hiện Cấp Quận
Trình tự thực hiện

- Hiệu trưởng lập hồ sơ theo quy định về nộp về bộ phận một cửa UBND cấp huyện;

  - Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ từ bộ phận 1 cửa của UBND huyện, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả về bộ phận một cửa UBND huyện để tra cho tổ chức, công dân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính UBND cấp huyện.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Tờ trình cho phép thành lập lớp năng khiếu;

b) Đề án hoạt động của lớp năng khiếu;

   c) Biên bản tự kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, của trường, chương trình giải dạy;

* Số lượng hồ sơ : 01 bộ

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Bộ phận một cửa: 02 ngày (nhận hồ sơ: 01 ngày; trả hồ sơ: 01 ngày) - Phòng GD&ĐT, cơ quan quản lý TDTT thụ lý, giải quyết: 12 ngày - Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt: 01 ngày
Đối tượng thực hiện

Trường tiểu học, trường THCS công lập

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học hoặc THCS của Chủ tịch UBND cấp huyện

Lệ phí không
Phí không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

a) Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn bảo đảm để dạy kiến thức phổ thông ở các cấp học tương ứng. Có đội ngũ huấn luyện viên đủ trình độ để huấn luyện các môn thể dục thể thao: Huấn luyện lớp năng khiếu thể dục thể thao phải có trình độ cao đẳng thể dục thể thao trở lên, huấn luyện ở trường năng khiếu thể dục thể thao phải có trình độ đại học thể dục thể thao trở lên, nếu là vận động viên có đẳng cấp từ cấp 01 đến kiện tướng thì phải có trình độ từ cao đăng thể dục thể thao trở lên;

  b) Có đủ cơ sở vật chất bảo đảm việc học kiến thức phổ thông và tập luyện các môn năng khiếu thể dục thể thao cho học sinh. Trường năng khiếu thể dục thể thao có chỗ ở nội trú cho học sinh ở xa.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Quyết định số 1556/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.