Danh sách Thủ tục Hành chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
2 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
3 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
4 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
5 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường THCS. Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
6 Cho phép trường trường học cơ sở hoạt động trở lại Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
7 Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục Cấp Quận Giáo dục và đào tạo
8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Cấp Quận Thi đua khen thưởng
9 Tiếp nhận thông báo những lễ hội tín ngưỡng không thuộc trường hợp quy định: lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn, lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có sự thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước. UBND phường Tôn giáo
10 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã UBND phường Tôn giáo
11 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Cấp Quận Tôn giáo
12 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Cấp Quận Tôn giáo
13 Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Cấp Quận Tôn giáo
14 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Cấp Quận Tôn giáo
15 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Cấp Quận Tôn giáo
16 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở kinh doanh xăng dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 tấn) Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
17 Xác nhận, xác nhận lại đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
18 Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
19 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Cấp Quận Tài nguyên và môi trường
20 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao Cấp Quận Tài nguyên và môi trường