trung tâm văn hóa

Trung tâm Văn hóa
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17 PM  | View count: 9505

TRUNG TÂM VĂN HÓA

16 Hồ Đắc Di

Email : ttvh_dongda@hanoi.gov.vn

 Phạm Thị Dung  Giám đốc 35 334 303
 Nguyễn Thị Ngọc Oanh  Phó Giám đốc 39 926 748
 Nguyễn Quốc Hùng  Phó Giám đốc 39 926 750