Xuất bản thông tin

Giám sát thu ngân sách trên địa bàn Quận Đống Đa

Ngày đăng 21/04/2017 | 06:34 AM  | View count: 185
Ngày 20/4/2017, Đoàn giám sát số 1 đã thực hiện Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh...

20042017Giamsatthue2.jpg

Ngày đăng  | View count: 20

20042017Giamsatthue.jpg

Ngày đăng  | View count: 18

Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 17/04/2017 đến ngày 22/4/2017)

Ngày đăng 14/04/2017 | 08:26 AM  | View count: 1414
Lịch công tác tuần 16 (từ ngày 17/04/2017 đến ngày 22/4/2017)

tuan17.pdf

Ngày đăng  | View count: 2

tuan16.pdf

Ngày đăng  | View count: 8

Lịch công tác tuần 17 (từ ngày 24/04/2017 đến ngày 29/4/2017)

Ngày đăng 22/04/2017 | 06:31 AM  | View count: 544
Lịch công tác tuần 17 (từ ngày 24/04/2017 đến ngày 29/4/2017)

Phường Văn Chương

Ngày đăng 30/01/2017 | 12:46 AM  | View count: 176
Phường Văn Chương

Phường văn miếu

Ngày đăng 20/04/2015 | 04:51 PM  | View count: 4172
phường văn miếu

Phường trung tự

Ngày đăng 20/04/2015 | 04:45 PM  | View count: 4150
phường trung tự

Phường trung phụng

Ngày đăng 20/04/2015 | 04:39 PM  | View count: 757
phường trung phụng

Phường trung liệt

Ngày đăng 20/04/2015 | 04:38 PM  | View count: 1329
phường trung liệt

Danh sách UBND các phường

Ngày đăng 14/04/2016 | 06:17 PM  | View count: 8370
UBND các phường

Phường thịnh quang

Ngày đăng 20/04/2015 | 04:36 PM  | View count: 1104
phường thịnh quang

Phường thổ quan

Ngày đăng 20/04/2015 | 04:25 PM  | View count: 1810
phường thổ quan

Phường quốc tử giám

Ngày đăng 20/04/2015 | 04:06 PM  | View count: 869
phưòng quốc tử giám

Phường quang trung

Ngày đăng 20/04/2015 | 04:04 PM  | View count: 835
phường quang trung

Phường khương thượng

Ngày đăng 20/04/2015 | 02:16 PM  | View count: 1123
phường khương thượng

Phường phương mai

Ngày đăng 20/04/2015 | 03:59 PM  | View count: 1070
phường phương mai

Phường phương liên

Ngày đăng 20/04/2015 | 03:08 PM  | View count: 1654
phường phương liên