Xuất bản thông tin

Quận Đống Đa tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp

Ngày đăng 15/03/2019 | 18:00  | Lượt xem: 9
Chiều 15/3, UBND quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho gần 170 DN đóng trên địa bàn quận và tuyên dương khen thưởng người nộp thuế năm 2018.

Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019)

Ngày đăng 09/03/2019 | 02:00  | Lượt xem: 4
Lịch công tác tuần số 11 (từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019)

Lichtuan11.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 2

Tuyển dụng công chức làm việc tại UBND quận Đống Đa năm 2019

Ngày đăng 14/03/2019 | 04:15  | Lượt xem: 170
Ngày 14/03/2019, UBND quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 54/TB-UBND thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại UBND quận Đống Đa năm 2019.

Tuyển dụng công chức phường quận Đống Đa năm 2019

Ngày đăng 14/03/2019 | 04:00  | Lượt xem: 171
Ngày 14/03/2019, UBND quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 53/TB-UBND thông báo tuyển dụng công chức phường quận Đống Đa năm 2019.

Tuyển dụng Viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2019

Ngày đăng 14/03/2019 | 04:30  | Lượt xem: 509
Ngày 14/03/2019, UBND quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 55/TB-UBND thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2019.

55.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 166

54.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 63

53.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 98

Mẫu đơn CC phường (Mẫu 05).doc

Ngày đăng  | Lượt xem: 22

Tuyển dụng CCQ- TB54

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

Tuyển dụng CCP- TB53

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

Tuyển dụng VCGD-TB55

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

Tuyển dụng

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019)

Ngày đăng 23/02/2019 | 11:00  | Lượt xem: 77
Lịch công tác tuần số 09 (từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019)

Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 04/03/2019 đến ngày 09/03/2019)

Ngày đăng 02/03/2019 | 02:00  | Lượt xem: 67
Lịch công tác tuần số 10 (từ ngày 04/03/2019 đến ngày 09/03/2019)

Lichtuan10.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

Lịch công tác tuần số 08 (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019)

Ngày đăng 16/02/2019 | 01:00  | Lượt xem: 64
Lịch công tác tuần số 08 (từ ngày 18/02/2019 đến ngày 23/02/2019)