ủy ban nhân dân

6 tháng đầu năm quận Đống Đa thu ngân sách đạt hơn 4.900 tỷ đồng
Ngày đăng 04/07/2018 | 16:00  | Lượt xem: 622

Ngày 04/7/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa (khóa XXVII) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Hội nghị lần này nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018, Quận ủy Đống Đa và các cấp ủy đảng cơ sở đã xây dựng và triển khai tốt chương trình, kế hoạch công tác năm. Kịp thời rà soát, xây dựng các kế hoạch, đề án, chuyên đề thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị - trật tự  an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Quận cũng đã tích cực triển khai các biện pháp lập lại trật tự kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, quận đã chỉ đạo quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Thành phố trên địa bàn và các dự án đầu tư phục vụ dân sinh 2018…

Theo đó, kinh tế của quận tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tính đến ngày 18/6, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt hơn 4.915 tỷ đồng (đạt 58,43% kế hoạch). Tổng chi ngân sách là gần 680 tỷ đồng (bằng 47,09% dự toán Thành phố giao và bằng 35,76% so với dự toán quận giao). Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt khoảng 7.184 tỷ đồng (đạt 106,50% so với năm 2017).

Quận đã cấp mới 707 giấy chúng nhận đăng ký hộ kinh doanh; cấp thay đổi 171 giấy chứng nhận và châm dứt 249 giấy chứng nhận. Tỷ lệ đăng ký kinh doanh quan mạng đạt xấp xỉ 100%, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 98%. Ngoài ra, công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, triển khai các dự án được triển khai đồng bộ, tích cực. Các hoạt động văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục và an sinh xã hội được quan tâm thiết thực, hiệu quả.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và Nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời; chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, Thành phố thông minh…