ủy ban nhân dân

Cơ sở kinh doanh thực phẩm được tự công bố sản phẩm
Ngày đăng 08/02/2018 | 14:30  | Lượt xem: 643

Ngày 02/02/2018, Chính phủ ban hành đã ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Tại điều 4 của Nghị định này quy định “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm…”

Việc công bố sản phẩm được thực hiện trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/02/2018.

Chi tiết Nghị định 15/2018/NĐ-CP tải về tại đây