ủy ban nhân dân

Thông tin người phát ngôn
Ngày đăng 02/10/2018 | 14:30  | Lượt xem: 872

Thông tin người phát ngôn

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

Đồng chí: Võ Nguyên Phong

Chức vụ: Chủ tịch UBND Quận Đống Đa

Điện thoại: 0903 422 832

Email: vonguyenphong_dongda@hanoi.gov.vn