xí nghiệp kinh doanh nước sạch quận

Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Quận
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17 PM  | View count: 5531

XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH QUẬN

01 Quốc Tử Giám

 Phan Anh Tuấn  Giám đốc 37 474 035
 Đào Quang Minh  Phó Giám đốc 37 474 035
 Trần Ngọc Hưng  Phó Giám đốc 37 474 035