ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4 ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4

Đội Quản lý thị trường số 4
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 7723

Đội Quản lý thị trường số 4

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4

257 Tôn Đức Thắng

Email : dqlttso4_dongda@hanoi.gov.vn

 Lê Mạnh Hùng  Đội trưởng  0913 301 939
 Ngô Công Hải  Đội phó  0966 331 818
 Nguyễn Đức Thiện  Đội phó  0913 227 308
 Nguyễn Băng Tâm  Đội phó  0986 606 686