ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4 ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4

Đội Quản lý thị trường số 4
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 5266

Đội Quản lý thị trường số 4

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 4

312B Tôn Đức Thắng

Email : dqlttso4_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Huy Chín  Đội trưởng 0913 362 818
 Phạm Thanh Bình  Đội phó 0913 300 671
 Chu Ngọc Hiệp  Đội phó 0913 365 895
 Tô Cẩm Tú  Đội phó 0903 205 860