AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Quận Đống Đa tổ chức lớp Bồi dưỡng Quốc phòng và An ninh đối tượng 3
Ngày đăng 14/10/2020 | 10:54  | Lượt xem: 80

Sáng ngày 14/10, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận Đống Đa phối hợp với BCHQS Quận, TTBDCT quận tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 cho các đồng chí là trưởng, phó các phòng, ban, ngành, lãnh đạo các phường và lãnh đạo các đơn vị trên địa bàn Quận. Dự khai mạc lớp học có đồng chí Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch HĐGDQPAN quận, đồng chí đại tá Vũ Tiến Đại, Phó hiệu trưởng kiêm Phó giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trường quân sự , Bộ tư lệnh Thủ đô.

Đồng chí Phan Hồng Việt, Phó chủ tịch UBND Quận phát biểu khai mạc lớp Bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phan Hồng Việt, Phó chủ tịch UBND Quận nhận định công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là công tác quan trọng của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và của toàn xã hội. Bồi dưỡng quốc phòng và an ninh là tiêu chuẩn bắt buộc trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành. Đồng chí cũng yêu cầu các học viên tham gia học tập đầy đủ, tích cực nghiên cứu để lớp học đạt được kết quả cao nhất.

Đồng chí Hà Minh Hải, Bí thư Quận ủy Đống Đa dự khai mạc lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh sẽ học trong 12 ngày với 15 chuyên đề sẽ giúp các học viên nắm được quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc, phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ, công tác động viên thời chiến và chiến lược an ninh quốc gia.

TRUNG TÂM BDCT QUẬN