AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Công an Quận Đống Đa phối hợp cùng Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Ngày đăng 06/03/2023 | 16:11  | Lượt xem: 307

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống cháy nổ và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ, Công an Quận Đống Đa phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn một số kiến thức cơ bản về Phòng cháy và chữa cháy, kỹ năng thoát nạn và quy trình thực tập phương án chữa cháy tại Sở.

Tham dự hội nghị, về phía đội cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ của Công an quận Đống Đa có đồng chí Thượng úy Phạm Hải Nam và đồng chí Thượng úy Lưu Vĩnh Tiến - Giảng viên chính. Về phía Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có đồng chí Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức và người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại hội nghị giảng viên đã hướng dẫn một số kiến thức cơ bản về Phòng cháy và chữa cháy, kỹ năng thoát nạn và quy trình thực tập phương án chữa cháy, nhằm giúp toàn bộ công chức và người lao động nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và có kỹ năng để xử lý khi có sự cố cháy xảy ra.

Nội dung tập huấn được chia làm hai phần. Phần lý thuyết toàn thể công chức và người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được nghe đồng chí Thượng úy Lưu Vĩnh Tiến hướng dẫn những kiến thức cơ bản về xử lý chữa cháy, các bước tiêu lệnh chữa cháy, kỹ năng thoát nạn và quy trình thực tập phương án chữa cháy; các bước thoát nạn, sơ cứu, cấp cứu, cứu nạn cứu hộ.

 Phần thực hành, thông qua tình huống giả định về cháy nổ các toàn thể công chức và người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được thực hành các kỹ năng, nghiệp vụ qui trình xử lý trong công tác phòng cháy, chữa cháy gồm thực hành sử dụng các loại bình phòng cháy chữa cháy thông dụng, kỹ năng thoát hiểm và các động tác cơ bản trong sơ cấp cứu và đưa người bị nạn thoát khỏi đám cháy.

 Phần thực hành, thông qua tình huống giả định về cháy nổ các toàn thể công chức và người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được thực hành các kỹ năng, nghiệp vụ qui trình xử lý trong công tác phòng cháy, chữa cháy gồm thực hành sử dụng các loại bình phòng cháy chữa cháy thông dụng, kỹ năng thoát hiểm và các động tác cơ bản trong sơ cấp cứu và đưa người bị nạn thoát khỏi đám cháy.