AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Ngày đăng 19/10/2022 | 15:57  | Lượt xem: 215

Ngày 19/10/2022, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Quận tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tham dự Hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Định, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận chủ trì cùng các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận.

Tại hội nghị, cơ quan thường trực của Hội đồng (Ban Chỉ huy quân sự) đã công bố Quyết định kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận và trình bày dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023. Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, đóng góp hoàn thiện dự thảo kế hoạch.

Với Nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là một trong những chỉ tiêu pháp lệnh Thành phố giao hằng năm. Vì vậy cần có sự hiệp đồng, vào cuộc tích cực của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị và của cả hệ thống chính trị. Đồng chí Lê Tuấn Định Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận giao nhiệm vụ các đơn vị, UBND các Phường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Các phòng, ban, đơn vị và UBND 21 phường quán triệt nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, nhất là Chỉ thị số 20-CT/QU ngày 05/10/2022 của Quận ủy Đống Đa về lãnh đạo nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập nhập ngũ năm 2023.

2.  UBND các phường, các cơ quan, tổ chức quá trình triển khai thực hiện phải bảo đảm tính công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật; lấy vận động, giáo dục, thuyết phục là chính, kết hợp với các biện pháp xử lý theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện phải kết hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể của Quận; giữa Quận với Phường, đặc biệt sự phối kết hợp giữa Công an, Quân sự, y tế trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Ban Chỉ huy Quân sự Quận, Ban Chỉ huy Công an Quận chủ động tham mưu chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và tổ chức giao quân theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng.

5. Đề nghị lãnh đạo các phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện tốt chính sách hậu phương, tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà, thăm hỏi, động viên để mọi công dân yên tâm lên đường nhập ngũ.

Trên cơ sở kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân để UBND Quận xem xét, đánh giá, xếp loại đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cơ sở và có biện pháp khắc phục các hạn chế, vướng mắc để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao đối với công tác tuyển quân năm 2023 và cho cả những năm tiếp theo.