AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Khen thưởng công dân tiêu biểu tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2021
Ngày đăng 09/02/2021 | 11:25  | Lượt xem: 50

Ngày 08/02/2021, UBND quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 388/QĐ-UBND về Khen thưởng công dân tiêu biểu tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2021.

Chi tiết Quyết định số 388/QĐ-UBND tải về ./.