AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Quận Đống Đa tổ chức lớp tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên.
Ngày đăng 16/11/2020 | 12:38  | Lượt xem: 73

Sáng ngày 16/11, Ban Chỉ huy quân sự Quận phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tổ chức lớp tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên cho các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 21 phường; Chỉ huy BCH quân sự các cơ quan, tổ chức tự vệ trên địa bàn Quận.

Dự lớp tập huấn có Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn- Trưởng phòng Hoá Học, Bộ Tư lệnh Thủ đô, đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp- Phó Chủ tịch UBND quận, Đại tá Nguyễn Mạnh Ngời - chính trị viên BCH quân sự quận.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu tại lớp tập huấn

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Chủ tịch UBND quận đánh giá những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang quận Đống Đa luôn quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, và Bộ Tư lệnh Thủ đô về các nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh.

Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng to lớn đến toàn bộ lực lượng vũ trang địa phương trong công tác quân sự, quốc phòng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước. Luật đã thể hiện rõ quan điểm, chủ trương mới của Đảng về lực lượng vũ trang địa phương, tạo hành lang pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp yêu cầu học viên tham dự lớp học đề cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc các nội dung, trên cơ sở đó vận dụng linh hoạt vào thực tế của địa phương.

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ QUẬN