AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Quận Đống Đa: Tăng chất lượng, hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ Cựu quân nhân
Ngày đăng 12/09/2023 | 12:19  | Lượt xem: 162

Sáng 12/9, Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy quân sự và Đoàn thanh niên quận Đống Đa tổ chức tổng kết 5 năm chương trình phối hợp về tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Cựu quân nhân giai đoạn 2018 – 2022 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 – 2028.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, các Câu lạc bộ Cựu quân nhân trên địa bàn quận Đống Đa được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, với quy mô tổ chức ở địa bàn khu dân cư, tổ dân phố. Từ tháng 4/2018 toàn quận thành lập được 37 Câu lạc bộ Cựu quận nhân với 1.219 hội viên. Đến nay, toàn quận có 38 Câu lạc bộ Cựu quân nhân với 1.247 hội viên.

Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 – 2028.

Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 – 2028.

Câu lạc bộ Cựu quân nhân đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và sự quản lý của chính quyền cơ sở. Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải về tài chính.

Những năm đầu mới thành lập, một số Hội Cựu chiến binh cơ sở đã cử cán bộ Hội trực tiếp làm chủ nhiệm CLB hoặc tham gia ban chủ nhiệm CLB. Phân công cán bộ chi hội trưởng thường xuyên liên hệ với Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu quận nhân để trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ, hướng dẫn Ban chủ nhiệm CLB tổ chức cho CLB sinh hoạt và hoạt động.

Nhiều Hội cơ sở đã mua thêm thông tin CCB để cấp cho Câu lạc bộ Cựu quân nhân dùng làm tài liệu học tập, sinh hoạt. Có nơi hỗ trợ một phần kinh phí, phối hợp tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ kỷ niệm (30/4, 22/12). Hội CCB đã chủ trì phối hợp đề xuất với cấp ủy Đảng, trưởng khu dân cư, Tổ trưởng dân phố kịp thời kiện toàn, bầu bổ sung Ban chủ nhiệm, chủ nhiệm.

Nội dung và hình thức hoạt động của Câu lạc bộ Cựu quân nhân chủ yếu động viên, giúp đỡ nhau tiếp tục giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống của đơn vị. Động viên Cựu quân nhân gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân. Tích cực tham gia vào dân quân tự vệ, Tổ dân phòng giúp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, ở địa phương. 5 năm qua, không có cựu quân nhân nào mắc nghiện ma túy, phạm tội, mắc tệ nạn xã hội.

Tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, hưởng ứng tham gia các cuộc vận động ở địa phương; tham gia vào các tổ hòa giải, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và tham gia ủng hộ các loại quỹ do Trung ương, địa phương phát động. Thăm hỏi, động viên giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu hợp pháp…

Thời gian tới, Câu lạc bộ Cựu quân nhân quận Đống Đa phấn đấu đến hết năm 2025 có 100% khu dân cư, tổ dân phố có đủ điều kiện thành lập Câu lạc bộ Cựu quân nhân và vận động, tập hợp, thu hút 70 – 80% cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong CLB cựu quân nhân trên địa bàn. Phối hợp chỉ đạo, vận động, tập hợp cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong CLB cựu quân nhân…