AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Ra mắt BCH Quân sự cơ quan Quận ủy- Cơ quan UBND Quận Đống Đa
Ngày đăng 26/05/2020 | 15:09  | Lượt xem: 630

Sáng 26/5, Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban chỉ huy Quân sự cơ quan Quận ủy và BCH Quân sự cơ quan UBND Quận Đống Đa. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tá Trần Ngọc Sơn, phó trưởng phòng Dân quân tự vệ- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng chí Võ Nguyên Phong, Chủ tịch UBND Quận; đồng chí Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND Quận.

Lực lượng dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất và công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước; là lực lượng nòng cốt cho toàn dân đánh giặc khi có chiến tranh. Thực hiện Quyết định số 1260/QĐ-BTL ngày 27/4/2020 của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về việc thành lập BCH Quân sự cơ quan, tổ chức thuộc BCH Quân sự quận Đống Đa, BCH Quân sự và Trung đội tự vệ tại chỗ cơ quan Quận ủy và cơ quan UBND Quận Đống Đa đã được thành lập.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Hồng Việt, Phó Chủ tịch UBND Quận yêu cầu BCH Quân sự cơ quan Quận ủy và UBND Quận cần quán triệt sâu sắc các quan điểm về quốc phòng và an ninh theo các văn bản Luật, văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên;  Thực hiện nghiêm nhiệm vụ công tác quân sự- quốc phòng theo đúng quy định; Tổ chức huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập cho tự vệ; chỉ huy tự vệ thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật, quy định khác của pháp luật có liên quan và quyết định của cấp có thẩm quyền; Thường xuyên kiện toàn, đủ về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy tinh thần, vai trò trách nhiệm của các đồng chí cán bộ Ban Chỉ huy, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vị chức trách được giao, hoạt động có hiệu quả, thiết thực; Xây dựng BCH Quân sự vững mạnh, toàn diện, hoàn thành nội dung, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Một số hình ảnh Lễ Công bố Quyết định thành lập BCH Quân sự cơ quan Quận ủy và BCH Quân sự cơ quan UBND Quận Đống Đa.