an ninh quốc phòng

Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019
Ngày đăng 04/04/2019 | 15:30  | Lượt xem: 600

Sáng nay 04/4/2019, Quận Đống Đa đã tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho các cán bộ, công chức làm công tác văn thư lưu trữ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận, hiệu trưởng 62 trường thuộc quận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên đến từ Cục A03, A05 Bộ Công an và Công an Thành phố Hà Nội giới thiệu những quy định cơ bản về bảo vệ bí mật Nhà nước; tình hình thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thời gian qua; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên lĩnh vực thông tin, truyền thông cũng như giải đáp các thắc mắc trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của các cơ quan, đơn vị…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Nguyên Phong, Chủ tịch UBND quận đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải tổ chức thường xuyên các hoạt động tập huấn, giáo dục nâng cao nhận thức, trình độ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng chí cũng yêu cầu các học viên cần nhanh chóng khắc phục những thiếu sót, sơ hở trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, gắn công tác bảo vệ bí mật nhà nước với trách nhiệm của bản thân; Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong nghiên cứu, trao đổi, học hỏi; chủ động trang bị những kiến thức cần thiết để nhận diện, phát hiện kịp thời, ngăn chặn được các hoạt động của các đối tượng; gắn trách nhiệm của người lãnh đạo trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại đơn vị mình, coi đây là một nhiệm vụ chính trị hàng đầu của cơ quan, đơn vị mình./.