Ban quản lý chợ Ban quản lý chợ

Ban Quản lý chợ
14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 12139

Ban Quản lý Chợ

BAN QUẢN LÝ CHỢ

46 Nguyễn Trãi

Email : bqlc_dongda@hanoi.gov.vn

 Chu Tuấn Anh  Trưởng ban  02435 638 054
 Đinh Xuân Hoàn  Phó ban  
 Dương Tú Anh  Phó ban