BẢO HIỂM XÃ HÔI BẢO HIỂM XÃ HÔI

Bảo hiểm xã hội
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 15116

Bảo hiểm xã hội

BẢO HIỂM XÃ HỘI

44 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội

Email : bhxh_dongda@hanoi.gov.vn

 Đỗ Thị Tuyết Nga  Giám đốc  02439 760 141
 Đặng Minh Thu  Phó Giám đốc  02439 760 140
 Nguyễn Thị Hương Giang  Phó Giám đốc  02439 740 327
 Nguyễn Thế Linh  Phó Giám đốc