CÁC BAN ĐẢNG QUẬN ỦY CÁC BAN ĐẢNG QUẬN ỦY

Các ban Đảng Quận ủy
Ngày đăng 15/01/2010 | 00:00  | Lượt xem: 3570

Các ban Đảng Quận ủy

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY

59 Hoàng Cầu

 Trần Hoàng  Chánh Văn phòng  35 118 742
 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  Phó Chánh Văn phòng  22 119 331
 Nguyễn Đức Anh  Phó Chánh Văn phòng  38 518 546
 Văn thư    38 514 245
 Tổng hợp    22 119 331
 Bảo vệ    38 510 256

 

ỦY BAN KIỂM TRA

59 Hoàng Cầu

 Đỗ Trọng Nam  Chủ nhiệm  38 510 258
 Lê Thị Thu Hương  Phó Chủ nhiệm TT  38 515 261
 Hoàng Quốc Trung  Phó Chủ nhiệm  35 134 933

 

BAN TỔ CHỨC

59 Hoàng Cầu

 Hoàng Thị Phương Ngọc  Trưởng ban  38 510 260
 Khúc Thị Hiền  Phó trưởng ban  35 118 745

 

BAN TUYÊN GIÁO

59 Hoàng Cầu

 Đinh Thị Lan Hương  Trưởng ban  38 515 214
 Nguyễn Minh Hùng  Phó trưởng ban TT  35 131 120
 Nguyễn Hồng Ngọc  Phó trưởng ban  

 

BAN DÂN VẬN

59 Hoàng Cầu

 Võ Hồng Vinh  Trưởng ban  35 118 743
 Nguyễn Lan Hương  Phó trưởng ban   35 134 907

 

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

59 Hoàng Cầu

 Vũ Mạnh Chiến  Bí thư Đảng ủy  
 Nguyễn Văn Quang  Phó Bí thư Đảng ủy                         

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

4 ngõ 4B Đặng Văn Ngữ

 Đinh Thị Lan Hương  Giám đốc  
 Phí Hồng Hạnh  Phó Giám đốc TT  35 737 139
 Vương Thúy Mai  Phó Giám đốc  35 773 181
 Hành chính- Giáo vụ    35 737 137