CÁC BAN ĐẢNG QUẬN ỦY CÁC BAN ĐẢNG QUẬN ỦY

Các ban Đảng Quận ủy
Ngày đăng 15/01/2010 | 00:00  | Lượt xem: 3146

Các ban Đảng Quận ủy

 

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY

59 Hoàng Cầu

 Trần Hoàng Chánh Văn phòng 35 118 742
 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phó Chánh Văn phòng 22 119 331
  Phó Chánh Văn phòng 38 518 546
 Văn thư   38 514 245
 Tổng hợp   22 119 331
 Bảo vệ   38 510 256

 

ỦY BAN KIỂM TRA

59 Hoàng Cầu

 Nguyễn Thanh Tùng Chủ nhiệm 38 510 258
 Hoàng Quốc Trung Phó Chủ nhiệm 38 515 261
  Phó Chủ nhiệm 35 134 933

 

BAN TỔ CHỨC

59 Hoàng Cầu

 Hoàng Thị Phương Ngọc  Trưởng ban 38 510 260
 Phạm Hồng Tuyết  Phó trưởng ban 35 117 760
 Khúc Thị Hiền  Phó trưởng ban 35 118 745

 

BAN TUYÊN GIÁO

59 Hoàng Cầu

 Đinh Thị Lan Hương  Trưởng ban 38 515 214
 Nguyễn Minh Hùng  Phó trưởng ban 35 131 120
 Nguyễn Hồng Ngọc  Phó trưởng ban  

 

BAN DÂN VẬN

59 Hoàng Cầu

 Nguyễn Thị Minh Hiền  Trưởng ban 35 118 743
 Nguyễn Trường An  Phó trưởng ban 35 134 907
 Đoàn Thu Hà  Phó trưởng ban  

 

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

59 Hoàng Cầu

 Nguyễn Trọng Hồng  Bí thư Đảng ủy  
 Nguyễn Xuân Sinh  Phó Bí thư Đảng ủy                         

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

4 ngõ 4B Đặng Văn Ngữ

 Đinh Thị Lan Hương  Giám đốc  
 Phí Hồng Hạnh  Phó Giám đốc TT 35 737 139
 Vương Thúy Mai  Phó Giám đốc 35 773 181
 Hành chính- Giáo vụ   35 737 137