CÁC ĐƠN VỊ NỘI CHÍNH PHỐI QUẢN CÁC ĐƠN VỊ NỘI CHÍNH PHỐI QUẢN

Kho bạc nhà nước
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 7712

Kho bạc nhà nước

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Số 2 ngõ 2 phố Tây Sơn

Email : kbnn_dongda@hanoi.gov.vn

 Đoàn Hùng  Giám đốc  02438 512 277
 Phạm Quỳnh Hoa  Phó Giám đốc  02435 134 915
 Phùng Thị Thu Hà  Phó Giám đốc  02435 117 091