CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trung tâm DS- KHHGĐ
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 215

Trung tâm DS- KHHGĐ

TRUNG TÂM DS - KHHGĐ

5 Thái Hà

Email : ttdskhhgd_dongda@hanoi.gov.vn

 Vũ Thị Thanh Hà  Giám đốc 35 330 040
 Kiều Thị Thúy Nga  Phó Giám đốc 35 331 694
 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  Phó Giám đốc