CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Phòng Lao động Thương binh Xã hội
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 10654

Phòng Lao động Thương binh Xã hội

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Đình Tiên  Trưởng phòng  02435 112 527
 Nguyễn Thúy Hằng  Phó trưởng phòng  
 Lê Kế Việt  Phó trưởng phòng