CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Phòng Nội vụ
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 420

Phòng Nội vụ

PHÒNG NỘI VỤ

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : pnv_dongda@hanoi.gov.vn

 Hoàng Thị Phương Ngọc  Trưởng phòng 38 512 387
 Vũ Trà Vinh  Phó trưởng phòng 38 125 889
 Phạm Thị Hương Giang  Phó trưởng phòng 38 515 331