CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Thanh tra Quận
Ngày đăng 18/12/2013 | 00:00  | Lượt xem: 3478

THANH TRA QUẬN

256 Tôn Đức Thắng

Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Chí Long  Chánh Thanh tra 35 118 240
 Bùi Thế Hùng  Phó Chánh Thanh tra  
 Nguyễn Hoàng Giang  Phó Chánh Thanh tra