CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm thi đua thuộc quận Đống Đa

Ngày đăng 16/06/2021 | 17:22  | Lượt xem: 15
Ngày 15/6/2021, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng quận Đống Đa đã ban hành Hướng dẫn số 1093/HD-HĐTĐKT về tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm thi đua thuộc quận Đống Đa.

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội" năm 2021

Ngày đăng 10/06/2021 | 16:29  | Lượt xem: 58
Ngày 09/6/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND về Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ...

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biển, quán triệt Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ trên địa bàn Quận Đống Đa năm 2021

Ngày đăng 18/05/2021 | 16:33  | Lượt xem: 57
Ngày 17/5/2021, Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-HĐ về Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biển, quán triệt Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày...

Tổ chức phong trào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2021 -2025

Ngày đăng 12/05/2021 | 08:41  | Lượt xem: 160
Ngày 11/5/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về Tổ chức phong trào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2021 -2025.

Tổ chức phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính "" trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2021- 2025

Ngày đăng 29/04/2021 | 17:50  | Lượt xem: 130
Ngày 28/4/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về Tổ chức phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính "" trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2021- 2025

Đống Đa triển khai Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/04/2021 | 08:50  | Lượt xem: 490
Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 19/04/2021 của UBND Quận Đống Đa về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/NĐ-CP ngày 29/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị...

Hà Nội tạo sự thống nhất trong thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Ngày đăng 13/04/2021 | 17:41  | Lượt xem: 201
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND (ngày 12/4/2021) về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, ngày 29-3-2021, của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi...

Công an quận Đống Đa triển khai thêm điểm cấp căn cước gắn chíp cho công dân tại 392 Khâm Thiên

Ngày đăng 04/03/2021 | 16:14  | Lượt xem: 1249
Để đảm bảo tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp theo kế hoạch của Bộ Công an, Công an thành phố và phục vụ người dân được tốt hơn, Công an quận Đống Đa đã triển khai thêm điểm cấp căn cước tại...

Làm việc nghiêm túc và tuân thủ phòng chống dịch ngay từ đầu năm

Ngày đăng 18/02/2021 | 16:38  | Lượt xem: 223
Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới, các công sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực quay trở lại với công việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ công tác. Đặc biệt là tại bộ phận...

Không khí ngày làm việc đầu năm tại Bộ phận Một cửa quận Đống Đa

Ngày đăng 17/02/2021 | 13:20  | Lượt xem: 393
Không có hoạt động tập trung ở Hội trường lớn chúc Tết toàn thể cán bộ công nhân viên như mọi khi. Người dân đến làm việc được thực hiện các biện pháp kiểm dịch sát sao.