CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Công bố TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội

Ngày đăng 21/08/2021 | 17:02  | Lượt xem: 45
Ngày 20/8/2021, UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 3981/QĐ-UBND công bố TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội.

Quận Đống Đa: Cán bộ phường chia ca để kịp cấp giấy đi đường cho cơ quan, đơn vị

Ngày đăng 09/08/2021 | 20:32  | Lượt xem: 269
Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại một số phường trên địa bàn quận Đống Đa cho thấy, rất đông đại diện của các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn các phường đã đến xin xác nhận giấy đi...

Công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 05/08/2021 | 15:34  | Lượt xem: 69
Ngày 04/8/2021, UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 3801/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động...

Đống Đa tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố

Ngày đăng 28/07/2021 | 09:06  | Lượt xem: 266
Sáng 28/7, Văn phòng HĐND& UBND Quận Đống Đa đã có thông báo về việc tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp trong thời gian thực hiện Chỉ thị...

Đống Đa triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 27/07/2021 | 19:08  | Lượt xem: 148
Chiều 27/7, UBND Quận Đống Đa đã banh hành Văn bản số 1420/UBND-VP về triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp để phòng, chống dịch Covid-19.

Quận Đống Đa quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập địa bàn, đảm bảo tổ chức thành công, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày đăng 01/07/2021 | 16:52  | Lượt xem: 307
Ngày 01/7, ngày đầu tiên thực hiện Chính quyền đô thị theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ...

Quận Đống Đa công bố quyết định bổ nhiệm 20 Chủ tịch và 42 Phó Chủ tịch UBND các phường

Ngày đăng 01/07/2021 | 15:18  | Lượt xem: 496
Chiều 1/7, UBND quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 21 phường để triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy...

Hà Nội: Triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị với tâm thế tốt nhất

Ngày đăng 01/07/2021 | 07:18  | Lượt xem: 169
Từ ngày 1/7/2021, thành phố Hà Nội bắt đầu thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về “Thí điểm tổ chức...

Tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm thi đua thuộc quận Đống Đa

Ngày đăng 16/06/2021 | 17:22  | Lượt xem: 234
Ngày 15/6/2021, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng quận Đống Đa đã ban hành Hướng dẫn số 1093/HD-HĐTĐKT về tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm thi đua thuộc quận Đống Đa.

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội" năm 2021

Ngày đăng 10/06/2021 | 16:29  | Lượt xem: 206
Ngày 09/6/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND về Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ...