CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

THÔNG BÁO THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Ngày đăng 23/05/2022 | 16:42  | Lượt xem: 69
Phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND Quận, Huyên, Thị xã thuộc Thành phố Hà Nội

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM 2022 THÔNG BÁO

Ngày đăng 20/05/2022 | 08:52  | Lượt xem: 51
Hướng dẫn Đề cương Đề án Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022

THÔNG BÁO Về kết quả thi tuyển vòng 1 Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 17/05/2022 | 11:07  | Lượt xem: 38
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM 2022 THÔNG BÁO Về kết quả thi tuyển vòng 1 Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM 2022THÔNG BÁO !

Ngày đăng 10/05/2022 | 17:06  | Lượt xem: 73
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, hướng dẫn, phổ biến nội quy và tổ chức thi viết (vòng 1) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022

THÔNG BÁO

Ngày đăng 27/04/2022 | 10:50  | Lượt xem: 89
Nội dung, tài liệu ôn tập thi viết (vòng 1) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022

Đống Đa tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Ngày đăng 05/04/2022 | 17:36  | Lượt xem: 61
Ngày 04/04/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 586/UBND-TP về tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

Đống Đa phát động phong trào thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến, kinh nghiệm lao động sáng tạo năm 2022

Ngày đăng 31/03/2022 | 10:17  | Lượt xem: 98
Ngày 29/3/2022, Hội đồng Khoa học, sáng kiến Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 549/HĐKH,SK về phát động phong trào thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến, kinh nghiệm lao động sáng tạo năm...

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022

Ngày đăng 18/03/2022 | 15:23  | Lượt xem: 257
Ngày 18/3/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 91/TB-UBND về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022.

Thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022

Ngày đăng 18/03/2022 | 15:19  | Lượt xem: 98
Ngày 18/3/2022, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Lê Tuấn Định đã ký ban hành Quyết định thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022.

Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Ủy ban nhân dân quận Đống Đa năm 2022

Ngày đăng 15/03/2022 | 08:17  | Lượt xem: 78
Ngày 14/3/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Ủy ban nhân dân quận Đống Đa năm 2022.