Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Quận Đống Đa: 243 đại biểu tham dự lớp tập huấn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử cho công chức, viên chức

Ngày đăng 26/05/2023 | 13:34  | Lượt xem: 10
Ngày 26/5/2023, UBND Quận Đống Đa tổ chức tập huấn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử cho công chức, viên chức. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND Quận dự và khai mạc lớp...

Đống Đa xây dựng Kế hoạch Tổ chức phiên giao dịch việc làm quận năm 2023

Ngày đăng 10/05/2023 | 16:28  | Lượt xem: 39
Ngày 05/5/2023, UBND Quận Đống Đa xây dựng Kế hoạch Tổ chức phiên giao dịch việc làm quận năm 2023.

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, ban của Quận Đống Đa

Ngày đăng 08/03/2023 | 09:57  | Lượt xem: 18
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế, Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND, Tài nguyên môi trường, Tài chính - kế hoạch, Lao động Thương binh xã hội, Giáo dục...

Quận Đống Đa tổ chức thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc quận năm 2023

Ngày đăng 12/05/2023 | 17:52  | Lượt xem: 1188
Ngày 12/5/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Thông báo số 235/TB-UBND về việc thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND quận Đống Đa năm 2023.

Đống Đa tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng 12/04/2023 | 09:52  | Lượt xem: 67
Ngày 11/04/2023, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 736/UBND-TP về tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Sự nghiệp công lập; Tổ chức phi chính phủ; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/03/2023 | 11:16  | Lượt xem: 15
Ngày 07/02/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 813/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế

Ngày đăng 13/04/2023 | 11:13  | Lượt xem: 22
Ngày 12/4/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2149/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà...

Công bố Danh mục TTHC mới ban hành; Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, Môi trường

Ngày đăng 18/04/2023 | 11:11  | Lượt xem: 22
Ngày 12/4/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2181/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành...

Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/04/2023 | 10:16  | Lượt xem: 29
Ngày 18/4/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2294/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong...

Đống Đa tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Quận

Ngày đăng 03/04/2023 | 17:46  | Lượt xem: 64
Ngày 03/04/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Quận.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2023

Ngày đăng 29/03/2023 | 10:57  | Lượt xem: 61
Ngày 28/03/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2023.

Triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân Thủ đô

Ngày đăng 12/04/2023 | 16:55  | Lượt xem: 67
Trong bối cảnh công nghệ số ngày nay, chữ ký số cá nhân dành cho mỗi công dân chính là mảnh ghép còn thiếu để mỗi người dân có thể thực hiện mọi hoạt động trên môi trường số.

Đống Đa phát động phong trào thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến kinh nghiệm lao động sáng tạo năm 2023

Ngày đăng 24/03/2023 | 15:40  | Lượt xem: 62
Ngày 23/03/2023, Hội đồng Khoa học sáng kiến quận Đống Đa đã phát động phong trào thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến kinh nghiệm lao động sáng tạo năm 2023.

Nhiều dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mong đợi của người dân

Ngày đăng 23/03/2023 | 16:57  | Lượt xem: 44
Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2023, tổ chức chiều 22-3, ông Lê Tuấn Định - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06...

Tạm dừng thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Đống Đa năm 2022

Ngày đăng 21/03/2023 | 17:07  | Lượt xem: 516
Thực hiện văn bản số 699/UBND-NC, ngà 16/03/2023 của UBND Thành phố về việc tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn khi chuẩn bị sắp xếp lại đơn vị hành chính theo Kết luận 48-KL/TW của...

Kế hoạch thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn Quận Đống Đa

Ngày đăng 10/03/2023 | 08:44  | Lượt xem: 125
Ngày 06/03/2023, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn Quận Đống Đa.

Đống Đa tổ chức tập huấn hướng dẫn khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/03/2023 | 10:44  | Lượt xem: 95
Sáng 07/3, Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Thành phố. Đồng chí Trịnh Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị.

Quy trình đăng ký kết hôn trên cổng Dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 27/02/2023 | 14:29  | Lượt xem: 101
Sở Tư pháp Hà Nội đã xây dựng video tuyên truyền, phổ biến quy trình đăng ký kết hôn trên cổng Dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố

Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/02/2023 | 11:27  | Lượt xem: 71
Ngày 06/02/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch...

Không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày đăng 27/02/2023 | 10:46  | Lượt xem: 80
Ngày 18/01/2023, UBND quận Đống Đa đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu , sổ tạm trú trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính