CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Đống Đa hướng dẫn tạm thời về đăng ký kinh doanh
Ngày đăng 10/05/2016 | 00:00  | Lượt xem: 213

Ngày 25/4/2016, Phòng Kinh tế Quận Đống Đa đã có văn bản số 22/KT hướng dẫn tạm thời một số thủ tục hướng dẫn các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 (hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản pháp luật về Cấp mới/Cấp Đăng ký thay đổi nội dung/Cấp lại/ Cấp tạm ngừng/chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Các thủ tục được hướng dẫn gồm :

1.      Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

2.      Cấp Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

3.      Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

4.      Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

5.      Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Chi tiết văn bản số 22/KT tải về tại đây.