CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Đống Đa phát động phong trào thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến, kinh nghiệm lao động sáng tạo năm 2022
Ngày đăng 31/03/2022 | 10:17  | Lượt xem: 97

Ngày 29/3/2022, Hội đồng Khoa học, sáng kiến Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 549/HĐKH,SK về phát động phong trào thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động sáng kiến, kinh nghiệm lao động sáng tạo năm 2022

Chi tiết tải về tại đây./.