CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Đống Đa tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp qua dịch vụ bưu chính
Ngày đăng 05/04/2022 | 17:36  | Lượt xem: 60

Ngày 04/04/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 586/UBND-TP về tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

Chi tiết tải về tại đây./.