CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Đống Đa tổ chức hội nghị triển khai điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC năm 2020
Ngày đăng 20/11/2020 | 14:13  | Lượt xem: 263

Sáng nay 20/11, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế- Xã hội Hà Nội phối hợp với Quận Đống Đa tổ chức hội nghị triển khai điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC năm 2020 nhằm đánh giá trực tiếp kết quả CCHC của quận trong năm 2020; đồng thời đánh giá kết quả CCHC của 22 sở ngành Thành phố. Dự và chỉ đạo Hội nghị có TS.Võ Hải Long- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế- Xã hội Hà Nội; TS.Vũ Thúy Anh- Trưởng phòng nghiên cứu tổng hợp- Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế- Xã hội Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch 189/KH-UBND ngày 28/9/2020 của UBND Thành phố về điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế- Xã hội Hà Nội phối hợp với UBND quận Đống Đa tổ chức khảo sát, lấy ý kiến trực tiếp xác định chỉ số CCHC năm 2020 đối với 05 đối tượng là Đại biểu HĐND cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện; lãnh đạo UBND cấp xã; hộ kinh doanh, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính; người dân (cá nhân) có giao dịch thủ tục hành chính.

Phiếu đánh giá gồm 3 phần : phần câu hỏi, phần thông tin và phần dành cho cơ quan điều tra. Các câu hỏi được thiết kế theo những nội dung CCHC, từ thể chế, tổ chức bộ máy, cán bộ, tài chính công, hiện đại hóa hành chính. Điểm cao nhất ứng với vị trí cao nhất, điểm thấp nhất ứng với vị trí thấp nhất với thang đo từ 1 đến 10 điểm. Các phiếu phát ra là phiếu duy nhất cho mỗi cán bộ đánh giá và có dấu của Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế- Xã hội Hà Nội. Cụ thể, đánh giá kết quả CCHC của quận : Đại biểu HĐND quận, lãnh đạo UBND các phường, cán bộ công chức các phòng ban; Đánh giá kết quả CCHC của các sở, ngành : Lãnh đạo các phòng chuyên môn. Thời gian thu thập thông tin về công tác cải cách hành chính của các đơn vị phát sinh từ 01/01/2020 đến 30/11/2020.

TS.Võ Hải Long- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế- Xã hội Hà Nội phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, TS.Võ Hải Long- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế- Xã hội Hà Nội cho biết, những năm qua, công tác CCHC của thành phố được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, một trong ba khâu đột phá, đồng thời được chỉ đạo quyết liệt, sát sao. Đã có sự chuyển biến rất lớn về thủ tục hành chính, chất lượng, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức…Đồng chí cũng yêu cầu các đại biểu tham gia hội nghị, đối với việc đánh giá chấm điểm cần khách quan, có cái nhìn toàn diện kết quả CCHC, đồng thời cũng cần nhìn nhận những cố gắng, nỗ lực của toàn quận trong năm 2020…

Việc điều tra xã hội học xác định chỉ số đánh giá kết quả CCHC nhằm thu thập những thông tin, lấy ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện về công tác cải cách hành chính của quận Đống Đa; các Sở, cơ quan tương đương sở, trên địa bàn thành phố Hà Nội để phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính trong nội bộ thành phố năm 2020; đồng thời  trên cơ sở những kết quả đã đạt được, phát huy những điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, đề ra các giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả CCHC của quận nói riêng và của toàn thành phố nói chung./.