CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Đống Đa triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp để phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 27/07/2021 | 19:08  | Lượt xem: 153

Chiều 27/7, UBND Quận Đống Đa đã banh hành Văn bản số 1420/UBND-VP về triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp để phòng, chống dịch Covid-19.