CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 05/08/2021 | 15:34  | Lượt xem: 72

Ngày 04/8/2021, UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 3801/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động- Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chi tiết Quyết định số 3801/QĐ-UBND tải về tại đây./.