CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Công bố TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội
Ngày đăng 21/08/2021 | 17:02  | Lượt xem: 48

Ngày 20/8/2021, UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 3981/QĐ-UBND công bố TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội.