CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Danh mục TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư theo Quyết định 4214
Ngày đăng 29/08/2018 | 11:30  | Lượt xem: 160

Ngày 20/8/2018, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4214/QĐ-UBND V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HN; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

            Công bố kèm theo Quyết định 4214/QĐ-UBND là Danh mục TTHC lĩnh vực kế hoạch và đầu tư gồm 152 thủ tục, trong đó có 122 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, 28 Thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 02 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội .

            Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký 20/8/2018 và thay thế Quyết định : Số 1493/QĐ-UBND ngày 09/4/2015, số 6950/QĐ-UBND ngày 16/12/2016, số 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

             Chi tiết Quyết định 4214/QĐ-UBND tải về tại đây./.